• שרותים בישראל

  שרותים בישראל

  מסחרי, חברות, ניירות ערך, מיזוגים ורכישות
 • שרותים בישראל

  שרותים בישראל

  חברות פרטיות, חברות ציבוריות, דיני ניירות, רגולציה, התקשרויות חוזיות, טלקום, הגבלים עסקיים, מימון
 • שרותים בסין

  שרותים בסין

  ייצוג לקוחות, השקעות, מיזמים משותפים, בדיקות נאותות, העברת טכנולוגיה, קניין רוחני, ניהול משא פתרון סכסוכים
# #
 • שרותים בישראל
  שרותים בישראל

  מסחרי, חברות, ניירות ערך, מיזוגים ורכישות
 • שרותים בישראל

  שרותים בישראל

  חברות פרטיות, חברות ציבוריות, דיני ניירות, רגולציה, התקשרויות חוזיות, טלקום, הגבלים עסקיים, מימון
 • שרותים בסין

  שרותים בסין

  ייצוג לקוחות, השקעות, מיזמים משותפים, בדיקות נאותות, העברת טכנולוגיה, קניין רוחני, ניהול משא פתרון סכסוכים
# #

במהלך ביצוע של עסקאות שונות נדרש לעיתים ייפוי כוח נוטריוני. חתימה על ייפוי כוח היא פעולה משפטית במסגרתה ניתנת לאדם אחד הרשאה לפעול בשם אדם אחר. באמצעות ייפוי הכוח יכול אדם להסמיך אדם אחר לבצע פעולות שונות בשמו.
כאשר אדם אחד מבקש למנות אדם אחר או גוף אחר שאינו עו"ד כמיופה כוחו, אזי ייפוי הכוח הנדרש הינו ייפוי כוח נוטריוני, כלומר ייפוי כוח שנחתם בפני נוטריון.
ייפוי נוטריוני מתחלק למספר סוגים. ייפוי כוח יכול להיות כללי או ספציפי לצורך פעולה משפטית מוגדרת. בייפוי כוח ספציפי מייפה הכוח (השולח) מאשר למיופה הכוח (השלוח) לבצע פעולה מוגדרת או פעולות מסוימות, בזמן ספציפי או בזמן מוגבל כלשהו.
במעמד החתימה על ייפוי כוח, הנוטריון מוודא את זהות מייפה הכוח, מוודא שיפויי הכוח ניתן כאשר מייפה הכוח צלול בדעתו, וחותם על ייפויי הכוח מרצונו החופשי.
דוגמאות לייפוי כוח נוטריונים
1. ייפוי כוח נוטריוני כללי
ייפוי כוח כללי מיועד לרוב למצבים שבהם אדם אינו יכול, מסיבה כלשהי, לבצע פעולות משפטיות באופן עצמאי. לדוגמא, כאשר מייפה הכוח חולה או תשוש, או כאשר הוא אמור להעדר מישראל למשך תקופה ארוכה. ייפוי כללי מאפשר למיופה הכוח לבצע מגוון פעולות בשמו של שולחו. ייפוי כוח כזה דורש אמון מלא של מיפה הכוח בשלוחו. מיופה הכוח יוכל לבצע כל סוג של משפטית, כמו פעולה בנקאית, בשמו של שולחו בהתאם לניסוח הפעולות המורשות בייפויי הכוח.
לרוב מומלץ להימנע ממתן ייפוי כוח כללי ולהעדיף על פניו ייפוי ספציפי המגדיר במדויק את הפעולות שאותן רשאי המיופה כוח לבצע.
2. ייפוי כוח נוטריוני לעסקאות מקרקעין
כאשר אדם מעוניין שאדם אחר יבצע עבורו עסקאות מקרקעין, לדוגמא, כאשר אדם מתגורר דרך קבע בחוץ לארץ, ומעוניין לבצע עסקת מקרקעין בארץ, וייפוי כוח ניתן לאדם או גוף שאינו עו"ד, אזי מייפה הכוח חייב לחתום על ייפוי כוח נוטריוני מתאים כדי שלייפויי הכוח יהיה תוקף משפטי.
בעסקאות מקרקעין ייפויי הכוח נועד להבטיח זכויות צדדים שלישיים, ולפיכך הדרישה היא שיפויי הכוח יהיה בלתי חוזר - המשמעות היא שמייפה הכוח, או יורשיו, אינם יכולים לבטל ייפוי כוח זה, והוא תקף אף לאחר פטירתו של האדם.
3. ייפוי כוח נוטריוני לבנק
כאשר רוכשי דירה מעוניינים לקחת משכנתא, כתנאי למתן הלוואה, הבנק דורש חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר המאפשר לבנק לבצע פעולות משפטיות שונות בנכס לרבות רישום שעבוד של הנכס לטובת הבנק לצורך הבטחת החזר ההלוואה. נוטריון מאמת את החתימה על ייפוי הכוח שניתן לבנק.
חתימה על ייפוי כוח בחו"ל
לנציגים דיפלומטיים ולקונסולריים של ישראל, על פי חוק הנוטריונים, יש סמכויות נוטריוניות וניתן להחתימם על ייפוי כוח שנערך מחוץ לישראל. ייפוי כוח כזה יהיה תקף בישראל וייחשב כייפוי כוח נוטריוני. במילים אחרות, כאשר אדם מתגורר בחו"ל והוא רוצה לערוך ייפוי כוח נוטריוני אשר יהיה בר תוקף בישראל, יכול הוא לפנות לקונסול של ישראל באותה מדינה ולחתום על המסמך בפניו.

 

חברות ישראליות ועסקים מתחומים שונים ומגונים מחפשים את דרכי הכניסה המתאימות לפעולה בשוק הסיני הענק, בין אם לצורך ייצור מוצריהם, בין אם לצורך שיתופי פעולה בתחומי הפיתוח עם חברות סיניות, ובין אם להצגת מוצריהם ושיווקם בשוק הסיני. 

לא מעט עסקאות נרקמות בין חברות ישראליות וסיניות כאשר החברות מכל צד שואפות לנצל את היתרונות היחסים המצויים בצד האחר. ואולם, במהלך השנים התברר לנו כי לא מעט ניסיונות לשיתוף פעולה לא הבשילו לעסקאות, או נכשלו, בשל חוסר הבנה של הצדדים, כל אחד לגבי הבנת הציפיות של האחר, וכל צד לגבי אופן החשיבה של הצד האחר הנובעת משוני תרבותי משמעותי והתנהלות עסקית שונה בתכלית.

למדנו מניסיוננו כי פעילות עסקית ומסחרית בסין זקוקה הן לליווי וגבוי משפטי מקצועי בתחום המשפט המסחרי בסין, ולא פחות מכך בהבנת התרבות הכללית בסין והבנת התרבות העסקית בה. 

משרדנו מתמחה בליווי משפטי בסין. אנו עוסקים במגוון תחומים רחב של המשפט המסחרי בסין, לרבות בהם: דיני חוזים, דיני חברות, מיסוי, רגולציה, מיזוגים ורכישות, דיני ניירות ערך, הייטק, טלקום, קניין רוחני, מימון פרויקטים, השקעות וגיוסי הון.

משרדנו מלווה עסקאות בינלאומיות עם סין כאשר שירות מקצועי זה ניתן באמצעות שיתוף פעולה הדוק וקשרים מקצועיים ואישיים הקיימים בין משרדנו לבין עורכי דין מקצועיים מהמשרדים המובילים בתחומם בסין. עורכי הדין בסין עמם פועל משרדנו מלווים לקוחות זרים באופן שוטף. הם מייצגים לקוחות זרים בסין בהשקעות זרות ישירות (FDI), במיזוגים ורכישות, בהקמת מיזמים משותפים ( JV ), בהקמת חברות בבעלות זרה ( WOFE ).

משרדנו מנוהל על ידי עורך דין אברהם לוי, אשר למד סינית עוד בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ואשר מייעץ ומסייע ללקוחות המשרד בביצוע פעולות מסחריות בסין, לרבות: ניהול משא ומתן עסקי בסין, ניסוח הסכמי ייצור, הסכמי הפצה, ניסוח הסכמי העברת טכנולוגיה, הגנה על קניין רוחני, הסכמי מיזוג ורכישה ועריכת בדיקות נאותות, ובנושאים אחרים הקשורים בפעילותן של חברות מסחריות. כחלק מהליווי השוטף, משרדנו מספק ומסייע ללקוחותיו בהגשת רישומים ובקבלת אישורים ממשלתיים באמצעות שותפינו הסינים.

אנו גם מלווים הליכי ליטיגציה מורכבים בסין, בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין סיניים מובילים בתחומם. נציין כי הליכי ליטיגציה בסין שונים באופן מובהק מהליכי ליטיגציה בישראל הן מבחינת הדין המהותי והן מבחינת הפרוצדורלי. ההליכים גם מורכבים בשל התנהלותם בשפה הסינית והצורך לתרגם את כל המסמכים והראיות המוגשים לסינית, עם כל המשמעויות שיכולות להתלוות לתרגום מגמתי ומונחה מטרה. יודגש, הפרוצדורה, לא פחות מאשר המהות, עלולה להוביל לתוצאות שונות מאלו שהיו מתקבלות בבתי משפט בישראל.

לסיום, עצה: מי שלא פעל בסין, מי שלא ניהל משא ומתן אמיתי עם סינים, מי שלא חווה את המשמעות של ניהול הליכים משפטים בסין – כדאי לו שישקול שוב אם הוא באמת רוצה להיכנס לשוק אותו אינו מבין, אינו מבין את שפתו – ולא רק המילולית, ואף לא את אופן התנהלותו. הבנת התרבות בשוק הסיני ואופן ההתנהלות בו קשה לא פחות מהבנת השפה הסינית – לכן אל תחשבו פעמיים, חשבו עשר פעמים לפני מהלך של כניסה לשוק הסיני. אנו נשמח לסייע.

  

avi leviAvraham Musan Levy, Advocates and Notary Office, Email:

电话 :+972-58-586-8888

 

我们提供以下语言的公证翻译服务:希伯来语、英语和中文。
公证翻译是指由公证人本人或在其指导下进行的翻译。在签发公证翻译证书时,公证人本人必须具备源语言和翻译语言(目标语言)的知识和技能。在公证翻译中,公证人需要验证翻译的正确性和准确性。公证人本人需确认译文的正确性和准确性,仅在公证人本人确认过译文的正确性和准确性后,本公证人才能在翻译文件和公证书上加盖公章并签名从而生成公证翻译。
我们提供从中文到希伯来语、希伯来语到中文、英语到中文、中文到英语、希伯来语到英语和英语到希伯来语的公证翻译服务。
对于其他语言(希伯来语、英语或中文除外),我们将提供译员宣誓书/声明公证确认书,在该公证书中,公证人将确认收到文件翻译人员的宣誓书,声明其精通源语言和翻译语言(目标语言),且翻译准确无误。
为了清楚起见:在制作流程以及在以色列和国外当局的有效性和可接受性方面,必须将公证翻译与译员宣誓书/声明公证确认书进行区分。
译员宣誓书/声明公证确认书主要用来证明译员已向公证人声明其精通源语言和翻译语言,已正确翻译了原始文件,并在公证人在场的情况下签署了宣誓书。在这种情况下,公证人不需要具备源语言和翻译语言的知识和技能,仅需要译员在宣誓书中证明文件翻译准确无误。
必须强调的是,在许多情况下,以色列或外国当局不接受译员宣誓书/声明公证确认书。因此,如果需要提交公证翻译或译员宣誓书/声明公证确认书,请与接收翻译文件的机构/当局进行核实。根据我们的经验,大多数当局都要求公证翻译。
将法律文件翻译为中文或从中文翻译为其他语言,需要系统的工作和审查。本所拥有以色列和中国专家,精通将文件翻译成中文和从中文翻译为其他语言,包括法律文件、公文、商业文件、技术或医疗文件等文件的翻译。
上述文件的翻译和校对工作由专业翻译人员进行,公证翻译则由公证人本人进行。
如果需要在国外使用经公证的翻译文件,通常需要为翻译过的公证文件办理海牙认证(Apostiile)。
由于中国没有加入《海牙公约》,因此如果需要向中国提交经过公证的文件,在提交之前,必须经过以色列法院、以色列耶路撒冷外交部和中国驻特拉维夫大使馆的核查和批准。

标签:公证、法律文件和许可文件的中外互译、中国营业执照翻译、中国驾驶执照翻译、中国公司文件翻译、中国社团文件翻译、中文合同翻译、合同翻译为中文、中文法院案例的翻译、中文判决的翻译、索赔声明的中外互译、将证据文件翻译为中文、将中文证据翻译为英语或希伯来语、中文财务报表翻译、专利中外互译,技术规范和出生证明的中外互译,离婚证明翻译为中文、身份证明翻译、中国结婚证书翻译、中国死亡证明翻译、中国招标文件翻译、将公司章程翻译为中文、中国学习证书翻译、中国招标书翻译、将文件翻译为中文、合同的中外互译、中文法律合同翻译、中国公证人、讲中文的以色列公证人,中文翻译公证服务、希伯来语到中文翻译、中文到希伯来语翻译、中文到中文翻译,中文专业翻译、海牙认证翻译为中文、将文件翻译为中文,审核中文文件, 海牙认, 《海牙关于取消外国公文认证要求的公约》的约定, Apostiile, Apostil。