משרדנו מעניק שירותים בתחום דיני התאגידים לרבות :

 • רישום והקמת חברות בישראל
 • רישום שותפויות
 • הקצאת מניות
 • העברת מניות
 • שינוי תקנון החברהשינוי שם החברה.

 

רישום והקמת חברה בישראל

 • המעוניין להקים חברה נדרש למלא ולהגיש לרשם החברות מספר טפסים:
 • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה- בטופס הרישום יפורטו לפחות 3 שמות חלופיים 
 • בקשה לרישום חברה
 • הצהרת דירקטורים ראשונים
 • הצהרת בעלי מניות
 • תקנון החברה חתום על ידי בעלי המניות כאשר חתימתם מאומתת ע"י עו"ד 
 • אישור על ביצוע תשלומי אגרת רישום חברה ואגרת אימות דפים (במידת הצורך) - (קבלה מבנק הדואר או אישור תשלום מאתר התשלומים)

הליך הרישום חברה

 • חיפוש שם החברה ברשם החברות ובדיקה האם השם פנוי.
 • שם החברה חייב להיות בעברית. ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית. השם בשפה האנגלית, אם ניתן, צריך להיות תרגום מדויק או פונטי של השם בעברית.
 • נציין כי יתכנו מצבים בהם שמות פנויים לא יאושרו על ידי הרשם אם יש בהם כדי להטעות. לשם כך רצוי להתייעץ עם עורך דין.
 • ניסוח ועריכת תקנון החברה

אנו ממליצים להסתייע בעורך דין הבקיא בדיני חברות לניסוח ועריכה של תקנון החברה. למרות האפשרות להשתמש בתקנון "מיובא", יתכנו מצבים בהם תקנון "מיובא" אינו מתאים למייסדיה, לחברה, ולתוכניותיה האסטרטגיות. לפיכך, שינויים שידרשו בתקנון "מיובא" בעתיד עלולים לסרבל את פעילות החברה ולהיות כרוכים בהשקעת משאבי ניהול, שכר יועצים ועורכי דין. 

פגישה במשרד להשלמה ולחתימה על מסמכי הרישום 

 • השלמת ההכנה והעריכה של המסמכים הנלווים לרבות בקשה לפתיחת חשבון בנק. 
 • מילוי החתימות כנדרש על הבקשה לרישום החברה, הצהרות הדירקטורים והצהרות בעלי המניות. 
 • אימות של החתימות על ידי עורך הדין. 
 • תשלום אגרת רישום לרשם החברות. את האגרה ניתן לשלם ישירות לרשם באתר האינטרנט של רשם החברות, או בבנק הדואר, או בפניה למשרדנו. 
 • הגשת הבקשה לרשם החברות בצירוף הטפסים שלעיל ואישור תשלום אגרת רישום 
 • קבלת תעודת התאגדות ומספר רישום (ח.פ.). 

הליך פתיחת חברה נמשך כ – 2 ימי עסקים. 

הסכם מייסדים - הסכם שותפות 

משרדינו עורך הסכמי מייסדים בין מייסדי חברות וזאת לצורך הסדרת ענייני החברה והסדרת הפעילות בין בעלי המניות. חשיבותו של הסכם מייסדים גדולה על כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני הקמת חברה חדשה מומלץ לערוך הסכם שותפות ( הסכם מייסדים - הסכם שותפים) המהווים את מסגרת ההתקשרות בין מייסדי החברה ובין החברה לבעלי המניות. נהוג להסדיר את העניינים הבאים: העברת מניות, חלוקת רווחים, משיכות כספים, זכויות החתימה בחברה, השקעות והלוואות לחברה החדשה, קביעת בורר למקרה שבעלי החברה לא מגיעים להחלטה החברה. 

רישום חברות בחו"ל 

משרד עורכי דין שלנו מתמחה ברישום חברות בהונג קונג ובסין ובארצות מקלטי מס נוספות. 

 • רישום חברה בהונג קונג 
 • פתיחת משרד עסקים בסין
 • הקמת חברה WOFE בסין

 

.