משרדנו מספק שירותי תרגום נוטריוני בשפות: עברית, אנגלית וסינית.
תרגום נוטריוני, הינו תרגום שנעשה על ידי הנוטריון עצמו או על ידי מי מטעמו כאשר הנוטריון מוודא את נכונות התרגום ודיוקו. תרגום נוטריוני דורש ידיעה ובקיאות של הנוטריון עצמו בשפת המקור ממנה מתרגמים ובשפת התרגום (שפת היעד אליה מתרגמים). בתרגום נוטריוני, בהיותו בקיא בשפת המקור ובשפת התרגום, הנוטריון בחתימתו ובהטבעת חותמו מאשר את נכונות ודיוק התרגום.
אנו מספקים שירותי תרגום נוטריוני של מסמכים מסינית לעברית, מעברית לסינית, מאנגלית לסינית, מסינית לאנגלית, מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.
בשפות אחרות (שאינן עברית, אנגלית או סינית), משרדנו מספק אישור הצהרת מתרגם שהוא אישור נוטריוני על קבלת תצהיר של מתרגם אשר תירגם את המסמך והצהיר כי הוא שולט בשפת המקור ובשפת התרגום וכי התרגום הוא מדויק.
לצורך הבהירות: יש להבחין בין תרגום נוטריוני לבין אישור הצהרת מתרגם נוטריוני הן מבחינת הליך הפקתם והן לעניין תקפותם בקרב רשויות בישראל ובחו"ל. שלא כמו תרגום נוטריוני, אישור הצהרת מתרגם הוא בעצם אישור של הנוטריון שמסמך מסוים תורגם משפת מקור לשפת התרגום על ידי מתרגם אשר הצהיר בפני הנוטריון כי הוא בקיא בשפות המקור והתרגום וכי תרגם את מסמך המקור במדויק. תצהיר המתרגם ניתן ונחתם בפני הנוטריון. במקרה זה הנוטריון לא חייב לשלוט בשפות המקור והתרגום והנוטריון מסתמך על תצהיר המתרגם שתרגום המסמך הוא מדויק.
נדגיש כי במקרים רבים אישור הצהרת מתרגם נוטריוני אינו קביל כמסמך מהימן על רשויות בישראל או בחו"ל ועלול להידחות על ידם. לפיכך, חשוב לבדוק עם הרשות או המוסד אליו יופנה המסמך המתורגם באם יש צורך בתרגום נוטריוני או באישור הצהרת מתרגם נוטריוני. אף כי ישנם מוסדות שמסתפקים באישור הצהרת מתרגם נוטריוני, רוב רובם דורשים תרגום נוטריוני.
תרגום מסמכים משפטיים לסינית ומסינית דורשים עבודה ובדיקה יסודית. משרדנו נעזר בצוות מומחים, בישראל ובסין, בעלי ידע בתרגום מסמכים לסינית ומסינית, לרבות תרגום מסמכים משפטיים, תרגום של מסמכים רשמיים, מסמכים עסקיים, מסמכים טכניים או רפואיים. התרגומים נבדקים על ידי מתרגמים מומחים, ועל ידי הנוטריון עצמו כאשר מדובר בתרגום נוטריוני.
במידה ורוצים לעשות שימוש בחו"ל במסמך הנוטריוני המתורגם, נדרש בדרך כלל להעביר את המסמך הנוטריוני המתורגם הליך של אישור אפוסטיל.
אפוסטיל הוא הליך המאשר, על פי חוקי המדינה המנפיקה את האפוסטיל, את סמכויות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריונים.
כיוון שסין אינה חתומה על אמנת האפוסטיל, מסמכים נוטריונים המועברים לסין נדרשים לעבור הליך אימות ואישור של בית המשפט בישראל, משרד החוץ בירושלים ושגרירות סין בתל אביב טרם העברתם לסין.
תגיות: תרגום נוטריוני לסינית, תרגום נוטריוני מסינית, תרגום משפטי לסינית, תרגום משפטי מסינית, תרגום רישיונות לסינית, תרגום רישיון עסק מסינית, תרגום רישיון נהיגה מסינית, תרגום מסמכי רשם החברות מסינית, תרגום מסמכי התאגדות מסינית, תרגום הסכם לסינית, תרגום חוזה לסינית, תרגום חוזים לסינית, תרגום כתבי בית דין לסינית, תרגום פסק דין לסינית, תרגום כתב תביעה לסינית, תרגום כתב תביעה מסינית, תרגום ראיות לסינית, תרגום ראיות מסינית, תרגום דוחות כספיים מסינית, תרגום פטנט לסינית, תרגום פטנטים לסינית, תרגום מפרט טכני לסינית, תרגום תעודת לידה לסינית, תרגום תעודת לידה מסינית, תרגום תעודות גירושין לסינית, תרגום תעודת זהות לסינית, תרגום תעודות נישואין לסינית, תרגום תעודות פטירה לסינית, תרגום מסמכי מכרז לסינית, תרגום תקנוני חברה לסינית, תרגום תעודת לימודים לסינית, תרגום מכרזים לסינית, תרגום מסמכים לסינית, תרגום לסינית של חוזים, תרגום חוזה מסינית, תרגום לסינית של חוזה משפטי, נוטריון סיני, נוטריון בסינית, נוטריון ישראלי דובר סינית, שירותים נוטריונים לתרגום לסינית, תרגום מעברית לסינית, תרגום מסינית לעברית, תרגום מהיר לסינית, תרגום מקצועי סינית, אפוסטיל לסינית, אשרור מסמכים מתורגמים לסינית, אימות מסמכים מסינית.