במקרים מסוימים נדרש אימות חתימה נוטריוני. לדוגמא, בתהליך של רכישת דירה, הבנק בו הוגשה הבקשה למשכנתא ידרוש ממבקשי המשכנתא לחתום בפני נוטריון על יפויי כוח לבנק. דוגמא נוספת היא אימות חתימה על תצהיר של הורה בו הוא מאשר להורה השני להוציא את ילדם המשותף מגבולות המדינה.
לצורך אימות החתימה, יש לתאם מועד לחתימה בפני הנוטריון, ולהצטייד בתעודת זהות או דרכון. במקרים בהם אימות החתימה הינו על ייפוי כוח או מסמך אחר לטובת עסקת מקרקעין, אימות החתימה יבוצע עפ"י תעודת זהות בתוקף (אף על פי שנוטריון יכול לאשר חתימה על ייפוי כוח לצורכי משכנתא גם לפי דרכון, כיוון שהבנק מזהה את הלווים על פי תעודות הזהות, העדיפות היא לזיהוי הלווים על פי תעודות הזהות).